诗生活网

 找回密码
 立即注册
搜索
楼主: 明雨
收起左侧

UTOPIA 三个译本

[复制链接]
发表于 2015-2-8 17:11:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 姜海舟 于 2015-2-8 17:21 编辑
huapi 发表于 2015-2-8 15:48
除了硬伤属于对错问题,其他都是可包容的。在“归”与“化”的问题上每个译者都各有主张,但翻译不是改写、 ...
另外,Tree of Valid Supposition 大写,说不定是诗人借用数学推理隐喻乌托邦理想:


Suppose it is
known that for a given g there are /(-reverse multiples. Then we use the
procedure suggested by (9) to create a pruned tree.

Example 2: g = 19, k = 14.
The tree in this case is:
(0, 0)
| (1, 15)
(1, I D
| (2, 17)
(8, 13)
| (11, 8)
(6, 6)
| (8, 11)
(13^8)
(17, 2) / X^ (18, 17)
(11, 1) (12, 12)
(15, 1) / \ ( 1 6 , 16) | (17, 18)
(0,0) (1, 11) (8, 13)
<°» °) X \ (l, 15)
(0, 0) (1, 11)
By Corollaries 1 and 2, we can traverse the tree stopping at (6, 6), (12, 12),
(11, 1), and (0, 0). The first two nodes give 14-reverse multiples with an
even number of digits, while the third gives rise to those with an odd number
of digits.
发表于 2015-2-8 17:21:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 阿九 于 2015-2-8 18:55 编辑

赞叹波兰语能出这样一个深刻的诗人。我虽然没学过波兰语,但看到原文里有很多词和语法要素跟俄语很相似。下面这个译文,兼有我个人的确信与揣测,恳望有识者赐教。

乌有之乡

[波] 辛博尔斯卡 / 阿九译

那岛上,一切归于澄明。
你可以坚立于实证的大地上。
除了小径,那里别无它路。
直到荆棘倒伏于铁证之下。

这里长着“合理猜想”之树,
它的枝干亘古分明,毫不纠缠。

明亮简单的“顿悟”之树
长在泉水边,它的名叫“原来如此”。

越入深林,“豁然之谷”
越见开朗。

一有疑议,风便将它们吹散。

回音不唤自起,
热心地解答世界的奥秘。

右边有一座洞穴,意义就寓于其中。

左手是“坚信之深湖”。
真理自渊底脱离,涌上水面。

君临峡谷的,是“不可动摇的信念”。
自它的高峰可一览“万物的本质”。

纵然魅力万千,岛上却无人定居,
散见于海岸的细微足迹
也毫无例外地转向大海。

好像你能做的只有离去,
然后沉入渊深的海水。

沉入那深不可测的生命。


Utopia

Wislawa Szymborska

Wyspa na której wszystko się wyjaśnia.
Tu można stanąć na gruncie dowodów.
Nie ma dróg innych oprócz drogi dojścia.
Krzaki aż uginają się od odpowiedzi.

Rośnie tu drzewo Słusznego Domysłu
o rozwikłanych wiecznie gałęziach.

Olśniewająco proste drzewo Zrozumienia
przy źródle, co się zwie Ach Więc To Tak.

Im dalej w las, tym szerzej się otwiera
Dolina Oczywistości.

Jeśli jakieś zwątpienie, to wiatr je rozwiewa.

Echo bez wywołania głos zabiera
i wyjaśnia ochoczo tajemnice światów.

W prawo jaskinia, w której leży sens.

W lewo jezioro Głębokiego Przekonania.
Z dna odrywa się prawda i lekko na wierzch wypływa.

Góruje nad doliną Pewność Niewzruszona.
Ze szczytu jej roztacza się Istota Rzeczy.

Mimo powabów wyspa jest bezludna,
a widoczne po brzegach drobne ślady stóp
bez wyjątku zwrócone są w kierunku morza.
Jak gdyby tylko odchodzono stąd
i bezpowrotnie zanurzano się w topieli.

W życiu nie do pojęcia.

发表于 2015-2-8 17:28:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 姜海舟 于 2015-2-8 17:41 编辑
阿九 发表于 2015-2-8 17:21
赞叹波兰语能出这样一个深刻的诗人。我虽然没学过波兰语,但看到原文里有很多词和语法要素跟俄语很相似。下 ...


谢谢阿九分享!有启示。

的确读辛博尔斯卡的诗,能够感受到深刻的批判精神。
 楼主| 发表于 2015-2-8 18:29:28 来自手机 | 显示全部楼层
专有名词才大写,什么数学隐喻,外强中干,树形图真正实用范围在人类学、生物学和语言学,政治学是人情练达之学,诗人不会以逻辑取代人性,至少我不会

俄语是斯拉夫语族,和白俄罗斯、乌克兰最近,不过波兰和俄罗斯地理位置比较接近,互相影响也是有可能的;梵语和印欧语相差十万八千里,都有点关系;

但我没学过俄语。
发表于 2015-2-8 18:52:43 | 显示全部楼层
下面是我借助Google Translate做的一个尽可能采取直译的英语演绎文本(算不上正式的英译),但它比网上找到的英译在语序上更加贴近原文,作为大家向汉语转译时的参考。当然,不可能每个地方都准确。

Utopia

Wislawa Szymborska

Wyspa na której wszystko się wyjaśnia.
Tu można stanąć na gruncie dowodów.
Nie ma dróg innych oprócz drogi dojścia.
Krzaki aż uginają się od odpowiedzi.

    An island on which everything becomes clear.   这一句是一个定义句型,主语在前,后接定语从句。
    You can stand on the ground of evidences.
    There are no road other than pathways.  “没有一条路,除了那些小径”  pathways = 小径
    Bushes bend under nothing but proofs.  这一行大略是“荆棘们直到明证才会屈服”的意思。

Rośnie tu drzewo Słusznego Domysłu
o rozwikłanych wiecznie gałęziach.

    Here grows the tree of Valid Assumption  。。。“合理设想”之树
    whose branches have ever been disentangled.   。。。从来都没有纠结不清过

Olśniewająco proste drzewo Zrozumienia
przy źródle, co się zwie Ach Więc To Tak.

    The dazzlingly simple tree of Comprehension  “顿悟”当然是我个人的理解
    stands by the spring, whose name is Oh-I-see.  这里波兰语原文źródle是“泉水、水源”的意思。

Im dalej w las, tym szerzej się otwiera
Dolina Oczywistości.

    The farther into the forest, the wider opens
    the Valley of the Obvious.  这两行里我的译文把“豁然开朗”拆开了

Jeśli jakieś zwątpienie, to wiatr je rozwiewa.

    If doubts ever arise, the wind will dispel them.

Echo bez wywołania głos zabiera
i wyjaśnia ochoczo tajemnice światów.

    Echo arouses itself without calling   意思是回声虽未经呼召,却自己升起了
    and eagerly explains the secrets of the worlds.  复数的“诸世界”

W prawo jaskinia, w której leży sens.

    On the right is a cave, in which sense lies.  这里sens是多义词,相当于英语里 make sense里的sense (意义),也有“感觉”的意思。从英译译作“意义”。

W lewo jezioro Głębokiego Przekonania.
Z dna odrywa się prawda i lekko na wierzch wypływa.

    On the left is the lake of Deep Conviction.  Conviction = 确信。加上Deep,可译作“深信、笃信”。要点是这里conviction表示“认定某个道理”,但与“认罪”无关。
    Truth detaches from the bottom and rises to the surface.

Góruje nad doliną Pewność Niewzruszona.
Ze szczytu jej roztacza się Istota Rzeczy.

    Dominating the valley is the Unshakable Faith.  要把“君临一切”的感觉译出来。
    From its summit the Essence of Things are seen.  把句首的“from”(从)译出后,语序就顺当了。

Mimo powabów wyspa jest bezludna,
a widoczne po brzegach drobne ślady stóp
bez wyjątku zwrócone są w kierunku morza.
Jak gdyby tylko odchodzono stąd
i bezpowrotnie zanurzano się w topieli.

    Despite its charms, the island is uninhabited,   这里原文明显有个“纵然,尽管”的转折意思
    while the shallow footprints scattered on its beach
    without exception all turned towards the sea.    “一律,毫无例外地”
    As if the only thing one could do was to leave forever  这一句似乎是虚拟语气
    And immerse into the billowy waters.  沉入,没入

W życiu nie do pojęcia.

    Into life that no one can conceive.  这一行里的life不要实化为“生活”,而要译作“生命”。我个人的理解是,这个宾格的życiu是一个超越的生命,一个人类无法设想、无法揣度的、绝对的生命,也就是神性。


 楼主| 发表于 2015-2-8 18:57:39 来自手机 | 显示全部楼层
总在考虑外文,却不考虑自己母语的语感

僵化的意识使你成为诗的奴隶,而不是它的主人

汉语之中,生命之抽象剥离不了生活的鲜活
 楼主| 发表于 2015-2-8 19:02:24 来自手机 | 显示全部楼层
译文变化多了,与原文的隔膜更大,可信度更低

鉴于英文影响范围最广,采取英文版还是最可靠

翻译之信、达、雅,我强调语感,哪怕牺牲词义也在所不惜,因为语感才是适合翻译针对的对象的,而原义的保留只会使诗拗口,纵然是对的,谁又会觉得好呢?

读者是把诗当诗来读的,他们有语感,他们不会去读原文,除非是别有居心的读者
发表于 2015-2-8 22:39:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 姜海舟 于 2015-2-8 22:55 编辑
阿九 发表于 2015-2-8 18:52
下面是我借助Google Translate做的一个尽可能采取直译的英语演绎文本(算不上正式的英译),但它比网上找到 ...


这个方法有意思,对找不到更多译本的很有帮助啊。以前翻译杨尼斯和萨福也找过不同的英语译本对照参考。谢谢阿九的新方法!
 楼主| 发表于 2015-2-8 22:48:33 来自手机 | 显示全部楼层
继续翻。
发表于 2015-2-9 00:50:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 阿九 于 2015-2-9 01:10 编辑

明雨好,有志于翻译当然很好。但是你在27楼上谈论诗歌和翻译的几点看法把我看得一愣一愣的。翻译不是文学批评,几乎可以任意发挥;翻译的标准终究离不开原文。我猜你是在校大学生(不知哪个学校的),青春年少,个性张扬。但做学问必须沉潜下来,对自己所写过的一切去伪存真。假如10年甚至20年之后,你再查看这里的来往帖子,会有什么感想呢?

一个译者,一生能有100页既对得起原文,又对得起读者的纸页,就足以自夸了。但有几个人做得到?整个中文之内,这100页过去、现在和将来都是一个让人仰望的高度。在这个标准面前,每个有志的译者都必须谦卑下来。

一切庆祝都为时太早。

就说这么几句。

 楼主| 发表于 2015-2-9 08:39:50 来自手机 | 显示全部楼层
我本来在这里发个贴子,你们什么都不说,就什么事也没有,我会自己发展,自己领悟

你们一个个在这里啰里吧嗦,我又不是不知道,什么翻译标准,什么性格谦卑,难道我不知道?还用得着你说嘛,你未免太自大了

我发个贴,只是记录自己、展现自己,又不是认为自己翻得无懈可击

用不着你们指指点点,你们还是去捣腾自己得翻译吧!
 楼主| 发表于 2015-2-9 08:59:10 来自手机 | 显示全部楼层
总之,我爱庆祝就庆祝,这是我得自由,你跟我有什么瓜葛,还管我怎么样,你算老几

不想跟你唧唧歪歪,本姑娘性格就是野,看不惯别回贴,任你怎么自以为是,姑娘我不计较,

大千世界,总会有几只什么什么乱冲人吠
发表于 2015-2-9 13:09:35 | 显示全部楼层
明雨 发表于 2015-2-9 08:39
我本来在这里发个贴子,你们什么都不说,就什么事也没有,我会自己发展,自己领悟

你们一个个在这里啰里吧 ...

你这样
你爹娘造吗
你校长造吗

{:4_94:}

 楼主| 发表于 2015-2-9 17:52:19 来自手机 | 显示全部楼层
不好意思,听不懂你的吠声
发表于 2015-2-10 19:56:11 | 显示全部楼层
明雨 发表于 2015-2-9 08:59
总之,我爱庆祝就庆祝,这是我得自由,你跟我有什么瓜葛,还管我怎么样,你算老几

不想跟你唧唧歪歪,本姑 ...

谁家的宠物跑出来了,在此撒野?!

Don't talk like that, you bitch!

穿了一件皇帝的新衣,到处晃荡,自以为是,真以为自己在搞艺术,连行为艺术都不是!呆,说的就是你
 楼主| 发表于 2015-2-10 20:04:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 明雨 于 2015-2-11 00:14 编辑
stonescott 发表于 2015-2-10 19:56
谁家的宠物跑出来了,在此撒野?!

Don't talk like that, you bitch!


OK I AM BITCH  I DONT CARE !

WHAT about you? Are you a pig? Are you a dog ?o , neither of them ! you are nothing ,less than a pig and dog !

besides,  i love all the new clothes

i love wandering about and showing all of you my wisdom! i am your envy! i know it ! but please look at your ugly face in your pee you will see that you have no right to spread your dirty rumors on me the most respectable genius!
发表于 2015-2-10 20:20:26 | 显示全部楼层
宠物一思考,大家都笑了, 不得不承认,在宠物界,你确实是天才

You are really my envy, the envy of the whole world, just for your ignorance
 楼主| 发表于 2015-2-10 20:32:45 | 显示全部楼层
well i am a petty bitch ,but just a petty bitch of my own god

i have told you you are nothing in front of me you have no brain you have no enterprises..... so if you want to kill your time just play with your kind..... i am sorry there are so many important things waiting for me the best linguistic genius to finish
发表于 2015-2-10 20:49:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 stonescott 于 2015-2-10 21:05 编辑
明雨 发表于 2015-2-10 20:04
OK I AM BITCH  I DONT CARE !

WHAT about you? Are you a pig? Are you a dog ?o , neither of them ! ...


这年头,说真话得罪别人,说假话得罪自己,那就让我们说笑话吧!

There is no denying the fact that you are the very joke! Sorry to waste my time again!
 楼主| 发表于 2015-2-11 00:13:46 来自手机 | 显示全部楼层
Ridiculous and totally stupid .......!

Sorry Mr.nothing you are really boring

手机版|诗生活网 ( 粤ICP备18148997号 )

GMT+8, 2021-6-20 21:58 , Processed in 0.053797 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表